• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Examinari

Compartimentul examinari are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza activitatea de primire a dosarelor de examen si programarea persoanelor pentru sustinerea examenului în vederea obtinerii permisului de conducere în conditiile legii; 
b) întocmeste programatoarele cu persoanele care au depus dosarul pentru sustinerea examenului în vederea obtinerii permisului de conducere în conditiile legii; 
c) asigura examinarea persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, în conditiile legii;
d) stabileste locul pentru sustinerea probei teoretice si poligon prin Dispozitie de zi; 
e) organizeaza si asigura activitati de control asupra Scolilor de soferi si inspectorilor independenti care pregatesc candidati în vederea obtinerii permisului de conducere si urmaresc modul în care respecta programa de învatamant;
f) îndeplineste orice alte atributii date în competenta prin lege, dispozitii, ordine, instructiuni si regulamente ale ministrului internelor si reformei administrative;
g) coopereaza cu serviciile Inspectoratelor de politie judetene; 
h) colaboreaza cu agentia judeteana a Autoritatii Rutiere Romane în domeniul autorizarii, avizarii si controlului activitatii scolilor de soferi si a instructorilor auto independenti; 
i) asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu; 
j) organizeaza si conserva fondul arhivistic si ia masuri pentru prevenirea distrugerii sau sustragerii documentelor aflate în gestiune si pentru asigurarea exploatarii cât mai eficiente a acestuia.