• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Examinari » Continut dosar

Continutul dosarului de examen 

Dosarul de examen trebuie sa cuprinda urmatoarele documente

1.   Cerere de înscriere (doc / pdf);
2.   Fisa de scolarizare  ( valabila un an de zile de la data emiterii ); 
3.   Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate de 6 luni de la data emiterii;
4.   Documentul de identitate - original si copie;  
5.   Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate – declaratie notariala autentificata din care sa rezulte ca nu mai  poseda un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum si documente din care sa rezulte resedinta în România. 
6.   Chitanta de plata a permisului de conducere in valoare de 68 lei care se poate achita si la TREZORERIE. 
7.   Copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii)
8.   Originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, în cazul permiselor de conducere obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;
9.  Documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei în România, în cazul strainilor, ori a rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii în România pentru o perioada de cel putin 6 luni, în cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;
10.  Declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru strainii si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate care nu prezinta documentele prevazute la lit. f1) sau f2), dupa caz;
11.  Acordul scris al parintilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea carora se afla candidatii cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 si/sau B1;
12.  Documente care sa faca dovada ca se afla în una dintre situatiile prevazute de art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta 195/2002 - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (6) din acelasi act normativ.