• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Examinari » Conditii pentru prezentare la examen

Programare preschimbare permis de conducere

Nume *  
Prenume *  
CNP *    
E-mail *    
Telefon *    
Data rezervarii *  Introduceti codul din imagine:
Conditii pentru înscrierea la examenul în vederea obtinerii permisului de conducere 

Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

1. Sa aiba vârsta de cel putin: 
a. cel putin 16 ani, pentru catgoriile de vehicule AM,A1 si B1;
b. cel putin 18 ani pentru catgoriile de vehicule A2, B, BE, C1,C1E si Tr.
c. cel putin 20 de ani, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 ani înpliniti, pentru motocicletele din categoria A.
d. cel putin 21 de ani, pentru categoriile de vehicule C, CE,D1si D1E si pentru triciclurile cu motor din categoria A  cel putin 24 de ani, pentru catgoriile de vehicule D,DE,Tb si Tv

2. Sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea; 

3. Sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.

4. Sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Cluj unde solicita sa fie examinata.