GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR CLUJ

DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR

LEGĂTURI UTILE

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ

DIRECȚIA REGIM PERMISE ȘI ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ

REGISTRUL AUTO ROMÂN

 

 

Hit Counter
Hit Counter 

IP vizitator:  

 

INFORMAȚIE. TOATE FORMULARELE DESCĂRCATE DE PE ACEST SITE POT FI COMPLETATE ȘI OLOGRAF.

2011-2015- S.P.C.R.P.C.Î.V. CLUJ  

Actualizat 25.02.2015

DOCUMENTE NECESARE SCHIMBĂRII PERMISULUI DE CONDUCERE( conform OMAI 123 din 5 august 2013)
 
   I. Cu o nouă valabilitate administrativă
 
1. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere(NU SE APLICĂ POZA PE CERERE, POZA SE FACE LA GHIȘEU)
2. Actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original și copie
3. Dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere(68 RON la CEC BANK)
4. Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere
5. Permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului
6.Dosar plic
 
     II. Cu aceeași valabilitate administrativă - duplicat
 
1. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere(NU SE APLICĂ POZA PE CERERE, POZA SE FACE LA GHIȘEU)
2. Actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original și copie
3. Dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere (68 RON la CEC BANK)
4. Permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului.
5. Dosar plic.
 
Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.
 
 
ÎN CAZUL ÎN CARE CEREREA ESTE DEPUSĂ LA
ALT SERVICIU PUBLIC COMUNITAR
 DECÂT CEL DE LA DOMICILIUL SOLICITANTULUI
 
       I. Cu o nouă valabilitate administrativă
 
1. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere (NU SE APLICĂ POZA PE CERERE, POZA SE FACE LA GHIȘEU)
2. Actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original și copie
3. Dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere(68 RON la CEC BANK)
4. Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere
 
 
     II. Cu aceeași valabilitate administrativă - duplicat
 
1. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere(NU SE APLICĂ POZA PE CERERE, POZA SE FACE LA GHIȘEU)
2. Actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original și copie
3. Dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere (68 RON la CEC BANK)
4. Permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului.
 
 
 
    In cazul cetațenilor romani care au domiciliul în România și se află temporar în străinatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul alte persoane, pe baza de procură specială, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată in fața autorităților străine, să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevazute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare. Mandatarul va prezenta următoarele documentele :
1. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere
2. Actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în copie
3. Dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere(68 RON la CEC BANK)
4. Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.
5. Permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului
6. Două fotografii ale titularului, color, format 35 x 38,5 mm
7. Procura specială și actul de identitate al mandatarului, în original și copie.
8.Dosar plic.