• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari

Inmatriculari

Compartimentul înmatriculare si evidenta vehiculelor rutiere are urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza si solutioneaza cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare si a placilor cu numere de înmatriculare, în conformitate cu prevederile legale;
b) asigura organizarea si exploatarea :evidentei locale a vehiculelor rutiere, evidentei locale a vehiculelor autorizate pentru circulatia provizorie si evidentei locale a numerelor de proba; 
c) asigura si organizeaza desfasurarea în bune conditii a activitatii de editare si eliberare a documentelor : certificate de înmatriculare, certificate de radiere, certificate pentru numere de proba, autorizatie de circulatie provizorie în conformitate cu legislatia romana în vigoare; 
d) organizeaza activitatea de primire a cererilor si eliberare a certificatelor de înmatriculare si a placilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere în conditiile legii; 
e) asigura eliberarea în sistem de ghiseu unic a certificatelor de înmatriculare, în colaborare cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
f) administreaza, gestioneaza si valorifica registrele de evidenta a vehiculelor rutiere; 
g) emite comenzi pentru confectionarea placilor cu numerele de înmatriculare catre atelierul la care este arondat;
h) asigura valorificarea placilor cu numerele de înmatriculare; 
i) efectueaza verificari în evidente si în fondul arhivistic al serviciului si furnizeaza date cu respectarea prevederilor legale, la solicitarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Ministerului Apararii Nationale, alte organe ale administratiei de stat, persoane juridice sau fizice; 
j) întocmeste situatii, studii si rapoarte privind activitatea specifica;
k) organizeaza si conserva fondul arhivistic si ia masuri pentru prevenirea distrugerii sau sustragerii documentelor aflate în gestiune si pentru asigurarea exploatarii cât mai eficiente a acestuia; 
l) ia masuri pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii la regimul înmatricularii si evidentei vehiculelor rutiere; 
m) asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu; 
n) asigura primirea si înregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora în termenul legal;
o) coopereaza cu serviciile locale ale Inspectoratului de Politie judetean si ale Registrului Auto Roman si Autoritatea Vamala, care au atributii în domeniu; 
p) îndeplineste orice alte atributii date în competenta prin lege, dispozitii, ordine, instructiuni si regulamente ale ministrului administratiei si internelor; 
r) organizeaza la nivel local evidenta formularelor de certificate de înmatriculare si autorizatiilor de circulatie provizorii.
 
 
 
IMPORTANT---- CERTIFICATELE DE ÎNMATRICULARE SE EDITEAZA LA D.R.P.C.I.V. BUCURESTI SI AJUNG LA SOLICITANTI PRIN INTERMEDIUL PRIORIPOST. 
INFORMATII PRIORIPOST-----------TEL. 0264530154