• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Autorizatii probe

Documente necesare pentru eliberarea unei autorizatii de probe

1. Cererea solicitantului; (doc pdf)
2. Dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila auto - copie;
3. Dovada platii contravalorii placutelor cu nr. provizoriu – 40 de lei (se achita la ghiseul institutiei noastre);5. Dovada achitarii certificatului de înmatriculare - 37 lei la o unitate de Trezorerie de pe teritoriul  judetului Cluj. 
4. Vor fi depuse documentele care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comertului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
5. Copii de pe actul constitutiv al societatii, din care sa rezulte ca obiectul de activitate este fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere precum si o adeverinta de la R.A.R. din care sa rezulte ca societatea comerciala prezinta vehicule la omologare pentru circulatie în situatia încercarilor de vehicule.
6. Copii dupa registrul de casa, care sa ateste un volum mediu de vânzari de minim 10 vehicule pe luna în ultimele 6 luni.
7. Documente care atesta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea autovehiculelor.
8. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale.