• Banner1

       SPCRPCIV CLUJ NU DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
      CU PUBLICUL ÎN ULTIMA ZI DE VINERI DIN LUNA. 

     Vineri 31 Martie este inchis pentru public.                
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTULUI DE INMATRICULARE SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Autorizatii provizorii

Documente necesare pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie provizorie

1.Cererea solicitantului;             
             - pentru persoane fizice si juridice - Cerere autorizatie provizorie (doc / pdf
             - pentru dealeri auto - Cerere autorizatie provizorie (doc pdf)
2. Dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila auto - original+copie;
3. Copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (copii ale documentelor succesive de propietate pâna la detinatorul din certificatul de înmatriculare)
4. Actul de identitate al solicitantului – original + copie;
5. Dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie -13 lei (se poate achita la TREZORERIA din P-ta Avram Iancu nr.19. din Cluj Napoca);
6. Dovada platii contravalorii placutelor cu nr. provizoriu – 40 de lei (se achita la ghiseul institutiei noastre);
7. Copia declaratiei vamale pentru vehiculele achizitionate din afara UE pentru care se solicita înmatricularea în România, cu exceptia primei autorizari;
8. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comertului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
9. Procura speciala autentificata în cazul mandatarii altor persoane decât propietarul.
10. Atestat fiscal lânga fiecare contract de vânzare-cumparare succesiv.
11.Anexa nr. 677.