• Banner1

       
              
          SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
     
             CU PUBLICUL ÎN ZIUA DE VINERI 6 APRILIE,
    
              LUNI 9 APRILIE SI VINERI 27 APRILIE  2018.
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Certificate de inmatriculare » Certificatul de inmatriculare a fost pierdut

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut 

1. Cererea solicitantului; Cerere duplicat (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare, fără viză de la organul fiscal competent teritorial,; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
3. Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea; (doc / pdf)
4. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
6. Dovada de plată contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se poate achita la o unitate de Trezorerie de pe teritoriul judetului Cluj .
7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
9. Anexa 677 (doc / pdf)
10. Copie asigurare RCA.