• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Certificate de inmatriculare » Se modifica date despre proprietar (nume, domiciliul etc.)

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar

1.Cererea solicitantului; Cerere duplicat (doc pdf)
2.Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării datelor personale ale propietarului; Fişă înmatriculare  (doc / pdf)
3.Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
4.Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
5.Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 RON se poate achita la o unitate de trezorerie de pe teritoriul judetului Cluj .
6.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
7.Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
8.Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)
9. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului si un dosar plic.
10. Placile de înmatriculare dacă proprietarul autovehiculului schimbă judeţul de domiciliu
11. Copie asigurare RCA.