• Banner1

       
              
          SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
     
             CU PUBLICUL ÎN ZIUA DE VINERI 6 APRILIE,
    
              LUNI 9 APRILIE SI VINERI 27 APRILIE  2018.
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Certificate de inmatriculare » Se modifica date despre vehicul (serie sasiu, culoare, serie C.I.V. etc.)

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre vehicul

 
1. Cererea solicitantului; Cerere duplicat (doc pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării  motorului care are o capacitate cilindrică diferită; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român, in original si o copie;
4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
5. Dosar plic;
6. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se poate achita la o unitate de trezorerie de pe teritoriul judetului Cluj .
7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
9. Anexa 677 (doc / pdf)
10.Copie asigurare RCA.