• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
      



   

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.



»
Inmatriculari » Documente pentru inmatriculare » Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achizitionat din afara UE si care nu a mai fost niciodata înmatriculat

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a mai fost niciodată înmatriculat 

1. Cererea solicitantului;  (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare   (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie .);
8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora, precum si  copie a cartii de identitate a delegatului;
10. Procură specială autentificată, după caz.
11. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original şi copie legalizată;
12. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)
13. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.