• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Documente pentru inmatriculare » Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achizitionat din România si care este înmatriculat în România (transcriere)

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi care este înmatriculat în România (transcriere)

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
    sau certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal teritorial competent al vanzatorului.
In cazul in care transferul dreptului de proprietate a mijloacelor de transport se realizeaza prin utilizarea contractului de instrainare - dobandire, Model 2016 ITL-054, nu se solicita certificatul de atestare fiscala
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie si la Oficiile Postale);
8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
9.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
10.Procură specială autentificată, după caz.
11. Documentele şi plăcile de înmatriculare  anterioare  în original. Certificatul de inmatriculare va fi completat pe verso conform rubricilor respective si va fi stampilat in cazul persoanelor juridice.
12.Verificarea tehnică.
13.Viza organului fiscal teritorial sau atestatul fiscal (pentru vânzător)
14.Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)
15.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.