• Banner1

       
              
         SPCRPCIV CLUJ  NU  DESFĂŞOARĂ


      ACTIVITĂŢI 
   CU   PUBLICUL  VINERI 31.08.2018 
   

    
      
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Inmatriculari » Documente Pentru Radiere

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulatie

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulatie în cazul predarii vehiculului catre o unitate specializata în vederea dezmembrarii
1. Cererea solicitantului; Cerere radiere (doc / pdf)
2. Certificatul de înmatriculare;
3. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
6. Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
7. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau  certificatul de atestare fiscală.
    Fişă înmatriculare (doc / pdf)
8. Certificat de radiere (doc / pdf) – 3 exemplare;
9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul
11. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulatie în cazul scoaterii definitive a vehiculului din românia (export)
1. Cererea solicitantului; Cerere radiere  (doc / pdf)
2. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
3. Certificatul de înmatriculare;
4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
6.Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau  certificatul de atestare fiscală.
   Fişă înmatriculare (doc / pdf)
7. Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
8. Certificat de radiere  (doc / pdf)  – 3 exemplare;
9. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
10. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
11. Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;
12. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
13. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulatie în cazul declararii furtului vehiculului
1. Cererea solicitantului; Cerere radiere  (doc / pdf)
2. Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
3. Certificatul de înmatriculare;
4. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
5. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.); Fişă înmatriculare (doc / pdf)
6. Certificatul de radiere  (doc / pdf)  – 3 exemplare;
7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
9. Cartea de identitate a solicitantului (original şi copie)
10. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)
 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulatie în cazul în care detinatorul nu mai doreste mentinerea vehiculului în circulatie (la cerere)
1. Cererea solicitantului; Cerere radiere (doc / pdf)
2. Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
3. Certificatul de înmatriculare;
4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
6. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
7. Certificatul de radiere (doc / pdf) – 3 exemplare;
8. Declaraţie pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice;
9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
11. Cartea de identitate a solicitantului (original şi copie)
12. Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)
 

Documente necesare radierii unui vehicul prin sentinta judecatoreasca
1. Cererea solicitantului; Cerere radiere (doc / pdf)
2. Sentinţa (copie) rămasă definitivă;
3. Certificatul de înmatriculare;
4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5. Cartea de identitate a solicitantului (original şi copie)
6. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
7. Certificatul de radiere (doc / pdf) – 3 exemplare;
8. Declaraţie pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice;
9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
11. Alte documente ale vehiculului (pe care vânzătorul la mai are în posesie)
12. Anexa Anexa pentru acordul prelucrarii datelor personale (doc / pdf)