• Banner1

       SPCRPCIV CLUJ NU DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
      CU PUBLICUL ÎN ULTIMA ZI DE VINERI DIN LUNA. 

     Vineri 31 Martie este inchis pentru public.                
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTULUI DE INMATRICULARE SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Permise

Permise

Compartiment regim premise de conducere are următoarele atribuţii principale:
a) asigură eliberarea permiselor de conducere şi a cazierului auto, în conformitate cu prevederile legale;
b) organizează activitatea de primire a cererilor şi eliberarea permiselor de conducere, în condiţiile legii;
c) organizează la nivel local evidenţa formularelor de premise de conducere şi a foliilor aferente acestora;
d) administrează, gestionează şi valorifică registrele de evidenţă a persoanelor care posedă permis de conducere;
e) desfăşoară activităţi în legătură cu primirea cererilor şi eliberarea permiselor de conducere prin sistem de ghişeu unic;
f) organizează şi asigură preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare romaneşti, în conformitate cu prevederile legale;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţă prin lege, dispoziţii, ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului administraţiei şi internelor;
h) cooperează cu serviciile Inspectoratului de poliţie judeţean care au atribuţii în domeniu;
i) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
j) organizează şi conservă fondul arhivistic şi ia măsuri pentru prevenirea distrugerii sau sustragerii documentelor aflate în gestiune şi pentru asigurarea exploatării cât mai eficiente a acestuia.