• Banner1

       
              MIERCURI 24 IANUARIE ESTE INCHIS.
     
          SPCRPCIV CLUJ   DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
     
      CU PUBLICUL ÎN ZIUA DE VINERI 26 IANUARIE 2018.
     
         

     

               
           

   
 • banner 2

   
  • ATENTIE !!! 
   
  • PENTRU TOATE SOLICITARILE ADRESATE COMPARTIMENTELOR DE INMATRICULARE, RESPECTIV DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE,  SE VOR FACE PLANIFICARI  EXCLUSIV ON-LINE.»
Permise » Schimbarea Permisului Romanesc

PC Romanesti

DOCUMENTE NECESARE SCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE
(conform OMAI 123 din 5 august 2013)

 I. Cu o noua valabilitate administrativa

1.  Atat cererea de emitere a  noului permis, cat si preluarea fotografiei sunt realizate in ghiseu in prezenta solicitantului.

2. Actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta în România, în original si copie

3. Dovada platii taxei aferente eliberarii permisului de conducere (68 lei la TREZORERIE sau la oficiile Postale)

4. Documentul emis de o unitate medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere in original si in copie.

5. Permisul de conducere, atunci când acesta se afla în posesia titularului

6.Dosar plic


II. Cu aceeasi valabilitate administrativa - duplicat  (furt, pierdere, deteriorare)

1. Atat cererea de emitere a noului permis, cat si preluarea fotografiei sunt realizate in ghiseu in prezenta solicitantului.

2. Actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta în România, în original si copie

3. Dovada platii taxei aferente eliberarii permisului de conducere (68 lei la orice unitate bancara)

4. Permisul de conducere, atunci când acesta se afla în posesia titularului (document deteriorat).

5. Dosar plic.

 

Pentru permisele de conducere emise dupa data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisa si prin corespondenta, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

ÎN CAZUL ÎN CARE CEREREA ESTE DEPUSA LA ALT SERVICIU PUBLIC COMUNITAR  DECÂT CEL DE LA DOMICILIUL SOLICITANTULUI

I. Cu o noua valabilitate administrativa

1. Atat cererea de emitere a noului permis, cat si preluarea fotografiei sunt realizate in ghiseu in prezenta solicitantului.

2. Actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta în România, în original si copie

3. Dovada platii taxei aferente eliberarii permisului de conducere (68 lei la TREZORERIE sau la Oficiile Postale)

4. Documentul emis de o unitate medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere

 

II. Cu aceeasi valabilitate administrativa - duplicat

1. Atat cererea de emitere a noului permis, cat si preluarea fotografiei sunt realizate in ghiseu in prezenta solicitantului.

2. Actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta în România, în original si copie

3. Dovada platii taxei aferente eliberarii permisului de conducere (68 RON la TREZORERIE sau la Oficiile Postale)

4. Permisul de conducere, atunci când acesta se afla în posesia titularului.


In cazul cetatenilor romani care au domiciliul în România si se afla temporar în strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul alte persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa îndeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, cu modificarile ulterioare. Mandatarul va prezenta urmatoarele documentele : 

1. Cererea pentru eliberarea permisului de conducere

2. Actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta în România, în copie

3. Dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere (68 lei la TREZORERIE si Oficiile Postale)

4. Documentul emis de o unitate medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere.

5. Permisul de conducere, atunci când acesta se afla în posesia titularului

6. Doua fotografii ale titularului, color, format 35 x 38,5 mm

7. Procura speciala si actul de identitate al mandatarului, în original si copie.

8. Dosar plic.